Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
    Wydział Wychowania Artystycznego
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
    Wydział Edukacji Muzycznej
    Ocena: brak danych
  • Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku
    Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny
    Ocena: brak danych
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
    Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
    Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - Filia w Szczecinie
    Wydział Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
    Wydział Edukacji Muzycznej
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
    Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
    Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
    Ocena: pozytywna
  • Akademia Muzyczna w Krakowie
    Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
    Ocena: brak danych
  • Akademia Pomorska w Słupsku
    Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
    Ocena: brak danych
  • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
    Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
    Ocena: pozytywna
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
    Instytut Muzyki
    Ocena: brak danych
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Filii w Kaliszu
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Wydział Pedagogiki i Psychologii
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    Wydział Artystyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Rzeszowski
    Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Szczeciński
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Wydział Artystyczny Filia w Cieszynie
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Zielonogórski
    Wydział Artystyczny
    Ocena: pozytywna
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
    Wydział Humanistyczny
    Ocena: brak danych

Kontakt

Szanowni Państwo,

Wszelkiw uwagi i opinie prosimy kierować na adres:

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/